பேனா என் ஆயுதம் – காத்தலும் அழித்தலும் – தமிழா .. விழி.. எழு .. – முத்தமிழறிஞரோடு முத்தான சந்திப்புகள் – தமிழா வா.. தலைமை ஏற்க வா… – ராணி மைந்தன் எழுதிய கலைமாமணி. V .C . குகநாதன்